David Tremlett 

Ausstellung Holger Priess Galerie
Hamburg 2016David Tremlett Zeichnung Area  
Ausstellung Galerie 2016_2 >

Ausstellung Galerie 2010 >

Hamburger Kunsthalle 2010 >

Biographie >

über den Künstler David Tremlett >
  David Tremlett, Area #8, 2015, Pastell auf Karton, 107 x 149 cm  
     
 

David Tremlett

 
  David Tremlett, Ausstellung Holger Priess * Galerie Hamburg 2016
   
  David Tremlett
  David Tremlett, Area #2, 2015, Pastell auf Karton, 107 x 149 cm
   
  David Tremlett
  David Tremlett, Area #1, 2015, Pastell auf Karton, 107 x 149 cm
   
  David Tremlett
  David Tremlett, Area #7, 2015, Pastell auf Karton, 59 x 84 cm
   
  David Tremlett
  David Tremlett, Area #3, 2015, Pastell auf Karton, 59 x 84 cm
   
  David Tremlett
  David Tremlett, Area #5, 2015, Pastell auf Karton, 59 x 84 cm
   
   David Tremlett
  David Tremlett, Area #4, 2015, Pastell auf Karton, 59 x 84 cm
   
   
 

David Tremlett

  David Tremlett, Area #5, 2015, Pastell auf Karton, 107 x 149 cm
 


  
Holger Priess * Galerie 20459 Hamburg - Admiralitätstr. 71 - (+49)040/89064721 - info@holgerpriess.com